Truyện Kinh Dị

Tiệc Báo Thù

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Chương: 40 | Full

Kỳ Án Ánh Trăng

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Chương: 32 | Full

Cánh Cửa Xanh

Tác giả: Hồng Nương Tử

Chương: 18 | Full

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Chương: 72 | Full

Lá Cờ Ma

Tác giả: Na Đa

Chương: 37 | Full

Đứa Trẻ Giấy

Tác giả: rain8x

Chương: 38 | Full

Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Tác giả: Vương Vũ Chấn

Chương: 20 | Full