Kiếm Hiệp

Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Tác giả: Rùa già nghìn năm

Lượt đọc: 23011

Chương: 988 | Đang ra

Thanh Gươm Cô Độc

Tác giả: Vũ Xương

Lượt đọc: 170272

Chương: 17 | Full

Thần Đao Sát Thủ

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 227325

Chương: 27 | Full

Sát Thủ Kiếm Vương

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 185144

Chương: 55 | Full

Phiêu Phong Kiếm Vũ

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 158892

Chương: 43 | Full

Phi Thiên Ma

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 92086

Chương: 34 | Full

Ngọa Hổ Tàng Long

Tác giả: Đang cập nhật

Lượt đọc: 106419

Chương: 14 | Full

Ma Hoàn Lãnh Nhân

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Lượt đọc: 119028

Chương: 65 | Full

Lục Tiểu Phụng

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 109819

Chương: 30 | Full