Kiếm Hiệp

Huyền Thiên Tôn Đế

Tác giả: SS Hà Thần

Lượt đọc: 339

Chương: 1.924 | Full

Vạn Cổ Đệ Nhất Kiếm

Tác giả: Rùa già nghìn năm

Lượt đọc: 2218

Chương: 927 | Đang ra

Thanh Gươm Cô Độc

Tác giả: Vũ Xương

Lượt đọc: 169380

Chương: 17 | Full

Thần Đao Sát Thủ

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 226485

Chương: 27 | Full

Sát Thủ Kiếm Vương

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 183761

Chương: 55 | Full

Phiêu Phong Kiếm Vũ

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 158064

Chương: 43 | Full

Phi Thiên Ma

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 91731

Chương: 34 | Full

Ngọa Hổ Tàng Long

Tác giả: Đang cập nhật

Lượt đọc: 106147

Chương: 14 | Full

Ma Hoàn Lãnh Nhân

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Lượt đọc: 118229

Chương: 65 | Full