Tiểu Thuyết Phương Tây

Bố Già (The Godfather)

Tác giả: Mario Puzo

Chương: 32 | Full

Hải Yêu

Tác giả: Phạn Ca

Chương: 71 | Full