Tiểu Thuyết Phương Tây

Bố Già (The Godfather)

Tác giả: Mario Puzo

Chương: 32 | Full