Ngôn Tình Việt Nam

Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Tác giả: Yên Đan (Amber)

Lượt đọc: 16374

Chương: 50 | Đang ra

Ái Dục: Tội Phạm Tình Yêu

Tác giả: Yên Đan (Amber)

Lượt đọc: 6855

Chương: 33 | Đang ra

Em Ngỡ Mình Hết Yêu

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Lượt đọc: 11638

Chương: 35 | Full

Vô Sinh Là Cái Tội?

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Lượt đọc: 35821

Chương: 29 | Full

Duyên Mỏng Như Tơ

Tác giả: An An (Cam nhỏ)

Lượt đọc: 11049

Chương: 30 | Full

Lấy Chồng Bằng Tuổi

Tác giả: Thanh Nhàn

Lượt đọc: 9693

Chương: 44 | Đang ra

Mê Mẩn Vì Em

Tác giả: Vũ Thị Dực

Lượt đọc: 1243

Chương: 240 | Full

Kế Hoạch Theo Đuổi Giáo Sư

Tác giả: An Hi

Lượt đọc: 43144

Chương: 86 | Full

Lừa Hôn

Tác giả: Quế Tửu

Lượt đọc: 258466

Chương: 23 | Full

Tình Đầu Đến Muộn

Tác giả: Quế Tửu

Lượt đọc: 15089

Chương: 10 | Full