Đam Mỹ

Sống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Chương: 71 | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Chương: 29 | Full

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Tác giả: Frostar

Chương: 48

Đừng Chạy Lão Sư

Tác giả: Lạc Dận

Chương: 97 | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Chương: 12 | Full

Lộ Hành Phân Vân

Tác giả: Bất Dịch

Chương: 28 | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Chương: 59 | Full

Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Chương: 131 | Full

Si Tâm Tuyệt Đối

Tác giả: An Ngữ Phố

Chương: 23 | Full

Quỷ Thê

Tác giả: Mạt Hồi

Chương: 33 | Full