Đam Mỹ

Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn

Tác giả: Lô Vĩ Mộc

Chương: 76 | Full

Chờ Hừng Đông

Tác giả: Tây Tây Đặc

Chương: 86 | Full

Tổng Tài Và Thư Ký

Tác giả: Đại Giác Tiên Sinh

Chương: 5 | Full

Hãn Phu

Tác giả: Neleta

Chương: 233 | Full

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Tác giả: Lâm Áng Tư

Chương: 192 | Full

Ngang Tàng (Tát Dã)

Tác giả: Vu Triết

Chương: 150 | Full

Khó Ngủ

Tác giả: Hoa Quyển

Chương: 37 | Full

Tiên Sinh, Em Thích Anh

Tác giả: Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

Chương: 31 | Full

Còn Nói Em Không Thích Ta

Tác giả: Đoản Ca Tại Đồ

Chương: 52 | Full

Gã Độc Thân Vàng Mười

Tác giả: Công Tử Ca

Chương: 135 | Full