Đam Mỹ

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Chương: 214 | Full

Nhất Túy Kinh Niên

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Chương: 81 | Full

Dị Thế Điền Viên

Tác giả: Nhất Đóa Sơ Phương

Chương: 106 | Full

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Tác giả: Kỵ Kình Nam Khứ

Chương: 398 | Full

Tin Tức Tố Nói Chúng Ta Không Có Khả Năng

Tác giả: Mao Cầu Cầu

Chương: 87 | Full

Thiên Nhai Khách

Tác giả: Priest

Chương: 79 | Full

Tình Yêu Cuồng Nhiệt Sau Khi Kết Hôn

Tác giả: Nhất Cái Mễ Bính

Chương: 42 | Full

Kim Bài Đả Thủ

Tác giả: Phao Phao Tuyết Nhi

Chương: 128 | Full

Nam Lân Cẩm Lý

Tác giả: Hạ Tiểu Chính

Chương: 64 | Full

Minh Nhật Tinh Trình

Tác giả: Kim Cương Quyển

Chương: 140 | Full