Đam Mỹ

Phái Diễn Xuất

Tác giả: Thụy Mang

Chương: 114 | Full

Trước Và Sau Ly Hôn

Tác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua Bì

Chương: 130 | Full

Cắn Lên Đầu Ngón Tay Anh

Tác giả: Tô Cảnh Nhàn

Chương: 88 | Full

Phong Mang

Tác giả: Sài Kê Đản

Chương: 313 | Full

Tôi Thích Tin Tức Tố Của Cậu

Tác giả: Dẫn Lộ Tinh

Chương: 76 | Full

Vẻ Ngoài

Tác giả: Đàm Thạch

Chương: 130 | Full

Nhiễm Phải Pheromone Của Em

Tác giả: Tất Hoàn Niệm

Chương: 110 | Full

Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng

Tác giả: Diệp Ức Lạc

Chương: 390 | Full

Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn

Tác giả: Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành

Chương: 80 | Full

Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Chương: 76 | Full