Đam Mỹ

Xiềng Xích Yêu Thương

Tác giả: Ngụy A Ương

Chương: 48 | Full

Sói Đi Thành Đôi

Tác giả: Vu Triết

Chương: 107 | Full

Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Chương: 88 | Full

Luận Kết Cục Của Việc Trông Mặt Mà Bắt Hình Dong

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Chương: 161 | Full

Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Chương: 20 | Full

Tui Bảo Bạn Cùng Bàn Đánh Cậu!

Tác giả: Kháo Kháo

Chương: 66 | Full

Đế Vương Công Lược

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chương: 193 | Full

Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Chương: 107 | Full

Tôi Có Một Bí Mật

Tác giả: Tây Tây Đặc

Chương: 138 | Full

Lâu Rồi Không Gặp

Tác giả: Bắc Nam

Chương: 99 | Full