Đam Mỹ

Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình

Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương

Chương: 76 | Full

Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Cùng Ảnh Đế

Tác giả: Cố Tranh

Chương: 89 | Full

Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa

Tác giả: Phong Không

Chương: 129 | Full

Sau Khi Xuyên Thành Beta Giả Thì Bị Cắn

Tác giả: Lô Vĩ Mộc

Chương: 76 | Full

Chờ Hừng Đông

Tác giả: Tây Tây Đặc

Chương: 86 | Full

Tổng Tài Và Thư Ký

Tác giả: Đại Giác Tiên Sinh

Chương: 5 | Full

Hãn Phu

Tác giả: Neleta

Chương: 233 | Full

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế

Tác giả: Lâm Áng Tư

Chương: 192 | Full

Ngang Tàng (Tát Dã)

Tác giả: Vu Triết

Chương: 150 | Full

Khó Ngủ

Tác giả: Hoa Quyển

Chương: 37 | Full