Đam Mỹ

Ngang Tàng (Tát Dã)

Tác giả: Vu Triết

Chương: 150 | Full

Khó Ngủ

Tác giả: Hoa Quyển

Chương: 37 | Full

Tiên Sinh, Em Thích Anh

Tác giả: Tô Tâm Đường Tiểu Điềm Bính

Chương: 31 | Full

Còn Nói Em Không Thích Ta

Tác giả: Đoản Ca Tại Đồ

Chương: 52 | Full

Gã Độc Thân Vàng Mười

Tác giả: Công Tử Ca

Chương: 136 | Full

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản

Chương: 217 | Full

Cơ Dị

Tác giả: Dã Dữ Man

Chương: 72 | Full

Tiểu Khả Ái Của Tôi

Tác giả: Thiên Trọng Lí

Chương: 92 | Full

Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

Tác giả: Trường Yên

Chương: 77 | Full

Thính Thính

Tác giả: Lộng Thanh Phong

Chương: 50 | Full