thích truyện

Nhóc Kỳ Lạ

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Chuyên mục: Đam Mỹ

Chương: 15 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Nhóc Kỳ Lạ

Nguyên tác: Tiểu Kỳ Ba

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Edit: Quét

Thể loại: Truyện Đam Mỹ

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: jwkzyk.thichtruyen.vn

Giới thiệu:

Tiểu kỳ ba’ có thể dịch thuần Việt ra là nhóc con kỳ lạ (theo nội dung truyện) nhưng có điều vì tác giả dùng cụm từ này như một cách gọi yêu, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần nên ta quyết định giữ nguyên theo phiên âm Hán – Việt nhé! Mọi người đọc nghĩa phía trên để hiểu và nhớ xuyên suốt câu truyện nhé!

Trong truyện ta sẽ giữ nguyên các cụm như ‘học trưởng’, ‘học đệ’, ‘học muội’, ‘học tỷ’ chứ không dịch thuần Việt thành ‘đàn anh, đàn chị, đàn em’ vì nếu để đàn em thì không phân biệt được nam nữ, mà chữ ‘học đệ’, ‘học muội’ xuất hiện khá nhiều trong truyện này.

Đọc Truyện

Thử đọc