thích truyện

Lộ Hành Phân Vân

Tác giả: Bất Dịch

Chuyên mục: Xuyên Không

Chương: 28 | Full

Đọc Truyện

Bánh xe gỗ nghiền trên mặt đất gập ghềnh, phát ra tiếng vang vỡ ầm ĩ .

“Ta nói, Vệ ca, nghe kể lại Lạc Lâm sơn trang này là thiên hạ đệ nhất trang, bên trong hình dáng như thế nào há.” Lý Tử là một thiếu niên chưa lớn, đối với chuyện lời đồn này có chút tò mò.

“Sơn trang này tất nhiên là cực lớn, lão tử tốt xấu cũng từng lăn lộn bang phái vài năm, nhãn giới để ở chỗ đó, nhìn thấy cũng tạm. Đối tiểu tử ngươi mà nói, Lạc Lâm sơn trang đương nhiên là có thể so với hoàng cung.”

Vệ Kiêu từng lăn lộn bang phái cũng không phải giả, chỉ là lời nói này mang theo không ít vài phần thổi phồng ở trỏng. Khi còn trẻ Vệ Kiêu nhập lưu vào trong một bang phái một đoạn ngày, sau này bang phái đó trong tranh đấu địa bàn thảm bại, cũng liền tan.
Vệ Kiêu bèn tìm phân công việc đứng đắn, thoát khỏi cuộc sống đánh đánh sát sát.

Bởi vì đã học chút võ công mạt lưu trong bang phái, hơn nữa thân cường thể tráng, mang theo chút giang hồ phỉ khí, ở trong một đám hỏa kế thành thành thật thật hơi có chút uy tín của lão đại.

Đọc Truyện

Thử đọc