thích truyện

Đồng Hồ Tình Yêu

Tác giả: Thủy Táp Táp

Chuyên mục: Đam Mỹ

Chương: 18 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Đồng Hồ Tình Yêu

Tác giả: Thủy Táp Táp

Thể loại: Ngôn Tình

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Phù Anh Các

Giới thiệu:

Truyện nói về anh nọ can tội nhặt được của rơi – đồng thời bỏ túi, du lịch trốn vé, dụ dỗ nhi đồng, trẻ em vị thành niên, sắp thành niên cho đến thành niên.

Bản án thích đáng nào dành cho anh?

Là ngẫu nhiên tình cờ hay thiên gia đã an bài, là ác giả ác báo hay lưỡng tình tương duyệt. Đã say mê với quá khứ thì làm sao đối mặt với hiện tại…

Đọc Truyện

Thử đọc