Chó Hoang Và Xương

Chó Hoang Và Xương

Tác giả: Hưu Đồ Thành

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 63 | Full

Thể loại:

Nguồn: xuanaxuan.wordpress.com

Đọc Truyện

Trần Dị tựa như một con sói mắt trắng, là một chó hoang, chăm sóc nuôi dưỡng cũng không thân, nói thẳng ra là vong ân bội nghĩa.

Miêu Tĩnh là người xương cứng, đại khái là vô cùng cố chấp, quyết ý thì không ai lay chuyển được ý định.

Đọc Truyện

Thử đọc