thích truyện

Thứ Nữ Vợ Kế

Tác giả: Uyển Tiểu Uyển

Thể loại: Xuyên Không

87 chương | Full

Lượt xem: 239481

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyện

thu-nu-vo-ke

Mời bạn đọc truyện xuyên không Thứ Nữ Vợ Kế của tác giả Uyển Tiểu Uyển tại website đọc truyện ThichTruyen.VN!

Trích đoạn:

Thứ Nữ Vợ Kế mang nội dung về trùng sinh gia đấu nói về cô gái Lưu Uyển Thanh xuyên không về kiếp trước lẫn kiếp này. Cả hai kiếp đều được tác giả mô tả khá rõ ràng, mượt mà.

Cha của Lưu Uyển Thanh cũng chỉ là một người con thứ bình thường, trên triều đình cũng chỉ là một tiểu quan Tứ Phẩm ở kinh thành.

Mẹ của Lưu Uyển Thanh là người có vài phần sắc đẹp, là nha hoàn tam đẳng của Lưu gia.

Lưu Uyển Thanh chẳng qua chỉ là một kết quả không được chào đón của người cha con thứ bình thường và người mẹ leo giường chủ mà thôi.

Kiếp trước.

Lưu Uyển Thanh dựa vào sắc đẹp được di truyền từ mẹ nàng trèo lên giường tướng công của tỷ tỷ ruột, thừa kế sự nghiệp của mẹ nàng, là một di nương.

Trở thành vật hi sinh của trạch đấu.

Kiếp này.

Lưu Uyển Thanh chỉ mong nhất sinh nhất thế nhất song thân, bình bình thường thường.

Đọc Truyện

Thử đọc