thích truyện

Lơp Học Dê

Tác giả: Mua_Buon

Thể loại: Truyện Teen

9 chương | Full

Lượt xem: 88668

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyện

Tên truyện: Lơp Học Dê

Tác giả: Mua_Buon

Thể loại: Truyện Teen

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN


Nguồn : hoahoctro

..................

Ở đâu đó....trên Trái Đất bé nhỏ...có một miền nhỏ....trong miền nhỏ đó có một tỉnh nhỏ...trong tỉnh nhỏ đó có một quận nhỏ..trong quận nhỏ đó có một xã nhỏ...trong xã nhỏ đó có một ngôi trường nhỏ và cuối cùng..trong ngôi trường nhỏ đó có một lớp nhỏ...lớp 12D !

Ngoài lớp 12A ,12B , 12C...thì lớp 12D là lớp khá đặc biệt , thường đc gọi là lớp 12 "dê" (D)

...một số thành viên trong lớp khó chịu với tên nì..nhưng một số khác thì thấy rất thú vị...chúng tự gọi lớp chúng là lớp học "dê" (D)...

Đọc Truyện

Thử đọc