thích truyện

Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Tác giả: Hằng Tâm

Thể loại: Truyện Sắc Hiệp

240 chương | Full

Lượt xem: 342789

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyệnDiệp phong sinh viên đại học, gia truyền vỏ thuật, tính tình nhỏ nhen, mê gái lẩn mê tiền, cùng bạn đi vào ngôi mộ cổ vơ vét châu báu, tò mò mở mộ cuốn thiết bì thư, bị hắc khí xịt trúng, chết tốt cả hai tên lưu manh. Linh hồn theo cuốn sách quái dị đó được chuyển qua một thế giới khác, rớt trúng đầu, nhập vào nam tước Lôi Ân, vô cùng gian ác, 20 tuổi mà xơi tái không biết bao nhiêu cô gái, cậy quyền hiếp người, thiên nộ dân oán. gia thế tể tướng hiển hách , giàu có..cuốn sách lúc này là một bí kiếp Thiên Địa Chí Tôn Công. Tu luyện theo bí kiếp, Diệp phong/Lôi Ân lưu manh sắc lang tung hoành trong thế giới mới.

Thế giới mới có vô số chũng tộc, người, ma tộc, hải tộc, tinh linh, người lùn, thú nhân, dực nhân, người khổng lồ, địa tinh, ma thú...tám tộc Oa khấu...Tám nước tranh chiến, ma pháp cự với vỏ thuật..còn có Lộ Lộ ôn nhu, vũ mị ma nữ, đoan trang thục nữ, tinh minh thương nữ, si tâm tinh linh, cao quý dực nữ…

Đọc Truyện

Thử đọc