thích truyện

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 56 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Là một đại đội trưởng, công việc hàng ngày của anh là quản lý vô số con người. Vậy khi quản lý người yêu như thế liệu sẽ bị ảnh hưởng chăng?

Chúng ta hãy cùng theo dõi cách quản lý kỳ lạ của vị đại đổi trường này nhé. Nếu ai không tuân lệnh anh ta đều bị đuổi thằng xuống giường!

Đọc Truyện

Thử đọc