thích truyện

Đen Ăn Đen

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

54 chương | Full

Lượt xem: 206513

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyện

Tên truyện: Đen Ăn Đen

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Thể loại: Ngôn Tình Trung Quốc

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN


Nguồn: Sưu tầmVĂN ÁN

Sau khi Mạc Ninh gặp Cố Chuẩn, cô bắt đầu làm hai việc: Thích anh, giăng bẫy để anh thích cô.

Sau khi Cố Chuẩn gặp Mạc Ninh, anh bắt đầu làm hai việc: Giả vờ bị sập bẫy của cô, hưởng thụ cảm giác bị cô giăng bẫy.

Đọc Truyện

Thử đọc