thích truyện

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Mạc Oanh

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

93 chương | Full

Lượt xem: 607668

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyệnbat-ai-thanh-hon

Văn Án

Phần này viết về Lâm Lệ và Chu Hàn, bắt đầu từ lúc hai người đăng ký kết hôn trở đi, nên mọi người phải đọc Tiên Hôn Hậu Ái trước nhé, nếu không sẽ không hiểu nội dung. Bộ này không có văn án nên phần này ta để trống ^_^

Nhân vật chính: Lâm Lệ, Chu Hàn, Trình Tường, Lăng Nhiễm…

Đọc Truyện

Thử đọc