thích truyện

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Mạc Oanh

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 93 | Full

Đọc Truyệnbat-ai-thanh-hon

Văn Án

Phần này viết về Lâm Lệ và Chu Hàn, bắt đầu từ lúc hai người đăng ký kết hôn trở đi, nên mọi người phải đọc Tiên Hôn Hậu Ái trước nhé, nếu không sẽ không hiểu nội dung. Bộ này không có văn án nên phần này ta để trống ^_^

Nhân vật chính: Lâm Lệ, Chu Hàn, Trình Tường, Lăng Nhiễm…

Đọc Truyện

Thử đọc