thích truyện

Anh, Em Sai Rồi

Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

55 chương | Full

Lượt xem: 831007

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyện

Tên truyện: Anh, Em Sai Rồi

Tác giả: Hoàng Hôn Tứ Hợp 

Convert: muacauvong (TTV)


Edit: Nhóm Cửu Tứ 

Thể loại: Ngôn Tình, Oan Gia, Hài

Tình trạng: Hoàn Thành


Nguồn: Sưu tầm

anh-em-sai-roi

Giới thiệu:

Tô Tiểu Lai: Anh, em sai rồi.

Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?

Tô Tiểu Lai: Em không nên đi học muộn, không nên thường xuyên trốn học.

Trình Thiếu Phàm: Chỉ có vậy?

Tô Tiểu Lai: Thỉnh thoảng đêm không về ký túc xá.

Trình Thiếu Phàm: Là thỉnh thoảng sao?

Tô Tiểu Lai: Em thề với ánh trăng, tuyệt đối chỉ thỉnh thoảng.

Trình Thiếu Phàm: 3 năm đại học có 81 đêm không về ký túc xá, chỉ là thỉnh thoảng?

Tô Tiểu Lai: Ách… Anh, em sai rồi.

Trình Thiếu Phàm: Sai thế nào?

Tô Tiểu Lai: Thế nào cũng đều sai rồi …

Đọc Truyện

Thử đọc