thích truyện

Tu La Thần Công

Tác giả: Vô Danh

Chuyên mục: Truyện Kiếm Hiệp

Chương: 79 | Full

Thể loại:

Đọc Truyện

Tên truyện: Tu La Thần Công

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Hán tử kia chẳng khi nào ngờ tới Long Chính Phong đã bị hắn điểm huyệt bằng một thủ pháp đặc biệt mà còn phản kích được. Hắn chưa kịp la lên một tiếng đã ngã lăn ra.

Long Chính Phong cười rộ nói :

- Cách điểm huyệt của ngươi so với ta còn kém xa. Ngươi chỉ đáng vào hạng thứ ba, thứ tư trong võ lâm...

Gã chưa dứt lời thì một tiếng quát như sét đánh đinh tai. Đồng thời tiếng vó ngựa dồn dập xổ tới. Người mới đến quát hỏi :

- Thằng lỏi con ngông cuồng kia! Ngươi coi ta đây vào hạng thứ mấy!

Đọc Truyện

Thử đọc