thích truyện

Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp

42 chương | Full

Lượt xem: 42289

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyện

Tên truyện: Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Bên trong, Giang Hàn Thanh rít giọng:

– Tử Quyên, hãy đi đi, đừng có lo lắng gì cho ta cả, ta xem anh ta có quả đã đoạn tình thủ túc... Ta sẽ bằng lòng chết tại đây cho anh ta hài lòng...

Tử Quyên bước vô gần hơn thấp giọng:

– Nhị công tử, tiểu tỳ van cầu công tử hãy tạm lánh nơi đây, thủ hạ trong nhà này đều là người của đại công tử... Cứ theo chỗ hiểu biết của tiểu tỳ thì ngoài chuyện phóng hỏa, thủ hạ của Sở Như Phong còn sử dụng “Đồng Châm Đoạt Mạng”, thứ ám khí có chất độc ấy vô cùng lợi hại. Bây giờ nếu không đi thì sẽ không còn kịp nữa....

Đọc Truyện

Thử đọc