thích truyện

Phượng Gáy Trời Nam

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp

24 chương | Full

Lượt xem: 49075

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyện

Tên truyện: Phượng Gáy Trời Nam

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Lục Tiểu Phụng lại bắt đầu uống rượu, đối phương có nói gì chàng cũng không muốn nghe nữa.

Nhưng Kim Cửu Linh vẫn lải nhải nói tiếp :

- Muốn khám phá án này không kiếm Tư Không Trích Tinh không được. Khó ở chỗ Tư Không Trích Tinh chẳng khác gì con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi. Chỉ có mình công tử hoặc giả biết được hành tung của y. Vì thế…

Lục Tiểu Phụng không nhịn được ngắt lời :

- Vì thế các hạ kiếm tại hạ để dò la hành tung của gã?

Kim Cửu Linh đáp :

- Chính là thế đó.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên đặt mạnh chung rượu xuống bàn hỏi :

- Các hạ lòng vòng nửa ngày mục đích là yêu cầu tại hạ kiếm gã ư?

Đọc Truyện

Thử đọc