thích truyện

Giang Hồ Thập Tam Đao

Tác giả: Độc Cô Hồng

Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp

70 chương | Full

Lượt xem: 27457

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyệnTên truyện: Giang Hồ Thập Tam Đao

Tác giả: Độc Cô Hồng

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành

Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm


- Hừ! Cho dù ngươi cố giữ vẻ can đảm thì vẫn không che giấu được nội tâm đang hoảng sợ, đó là biểu hiện của giống bại loại thường có...

Tên Thiếu bảo chủ nghiến răng nói :

- Cho ngươi biết điều này cũng không hại gì. Cho dù ta bại, cho dù ngươi giết được ta thì ngươi cũng không còn sinh lộ!

Hoàng Phủ Sơn cười nhạt hỏi :

- Theo khẩu khí thì ngươi rất có lai đầu?

Tên Thiếu bảo chủ ngạo nghễ đáp :

- Thiếu bảo chủ Khoái Lạc bảo ở Thê Phụng Sơn, Ngọc công tử Qua Ngọc Hà chính là ta đây!

Hoàng Phủ Sơn lạnh lùng nói :

- Chiêu bài đó ngươi chỉ diễu võ dương oai trong khu vực Khoái Lạc bảo thối nát của ngươi thôi, nay gặp ta thì ngươi phải biến thành quỷ!

Đọc Truyện

Thử đọc