thích truyện

Án Trì Truy Xứ

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Truyện Kiếm Hiệp

54 chương | Full

Lượt xem: 23436

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyện

Tên truyện: Án Trì Truy Xứ

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp

Tình trạng: Hoàn Thành


Website: WWW.ThichTruyen.VN

Nguồn: Sưu tầm

Giới thiệu:

Hây... Đoạn văn trên có ý nói trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều hạng người. Chúng ta phải biết nhìn người mà tự xét lấy bản thân mình. Học thì học cái tốt của người tốt chứ đừng có học cái xấu của người xấu. Có hiểu chưa?

- Dạ hiểu.

- Tốt... Hôm nay ta chỉ dạy các người có bấy nhiêu thôi. Ta dạy ít nhưng các người phải hiểu nhiều. Còn dạy nhiều mà hiểu ít chẳng khác nào không dạy gì cả. Buổi học hôm nay tạm dừng.

Bọn học trò đứng lên.

Khi bọn học trò đã ra về thì một người bước vào. Đường Thẩm bước ra ôm quyền :

- Định Tịnh lão huynh.

Định Tịnh khoát tay :

- Đường lão đệ... Ta vừa về đến Giang Môn là đi ngay đến học đường của lão đệ đây.

- Định lão huynh đi đường xa hẳn là đã mệt... Lão huynh uống một chén trà.

Đọc Truyện

Thử đọc