Xin lỗi, làm người yêu tớ đi(update)

Tên tác phẩm: Xin lỗi, làm người yêu tớ đi!


Author (tác giả): Big Smile


Category (thể loại):Hài hước + tình cảm học đường.


Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):Không giới hạn


Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): Full


Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):Không.


xin-loi-lam-nguoi-yeu-to-di


Tóm tắt: Bắt đầu từ những bắt nạt trẻ con… Cậu thích nó nhưng lại ngốc nghếch che giấu tình cảm bằng cách phá phách trêu chọc nó… Rồi họ gặp lại nhau tại cổng trường cấp ba danh tiếng… Cậu chủ động xin lỗi và muốn làm bạn với nó… Trở thành một đôi bạn thân thiết… Và nó nhận ra nó đã thích cậu từ bao giờ không hay… Họ yêu nhau… Nhưng rồi sóng gió lại nổi lên….


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 1 )


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 2 )

xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 3)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 4 )


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 5)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 6 )


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 7 )


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 8 )


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 9)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 10)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 11)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 12)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 13)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 14)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 15)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 16)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 17)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 18)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 19)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 20)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 21)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 22)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 23)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 24)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 25)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 26)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 27)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 28)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 29)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 30)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 31)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 32)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 33)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 34)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 35)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 36)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 37)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 38)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 39)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 40)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 41)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 41.1)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 42)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 42.1)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 42.2)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 43)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 44)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 44.1)


xin lỗi, làm người yêu tớ đi (Chương 45)


Xin lỗi, làm người yêu tớ đi – Chương 46


Xin lỗi, làm người yêu tớ đi – Chương 47


Xin lỗi, làm người yêu tớ đi – Chương 48


Xin lỗi, làm người yêu tớ đi – Chương 49


Xin lỗi, làm người yêu tớ đi – Chương 50


Xin lỗi, làm người yêu tớ đi – Chương 51


Xin lỗi, làm người yêu tớ đi – Chương 52


 Xin lỗi, làm người yêu tớ đi – Chương 53

ThichTruyen.VN

 truyen ngan, thich truyen