Vì Em Là Bup Bê Của Tôi! (Full)

Tên tác phẩm: Vì Em Là Bup Bê Của Tôi!

Tác giả: Kẻ mang trái táo màu đỏ

Thể loại: đủ loại

Rating: có lẽ là 13+

Status: đang tiến hành

Warning: không có

Tuổi thơ nó gắn liền với ba từ: trẻ mồ côi.

Năm lên 10, ba từ đó bị xóa bỏ và thay bằng hai từ khác: búp bê.

Và nó chính là búp bê của anh và chỉ của riêng anh mà thôi, một con búp bê thủy tinh lạnh lùng không cảm xúc nhưng mong manh dễ vỡ đến khó lường, một con búp bê đáng thương.

VÌ EM LÀ BÚP BÊ CỦA TÔI !!!

\\vi-em-la-bup-be-cua-toi

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 01

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 02

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 03

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 04

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 05

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 06

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 07

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 08

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 09

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 10

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 11

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 12

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 13

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 14

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 15

 Vì em là búp bê của tôi! – Chương 16

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 17

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 18

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 19

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 20

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 21

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 22

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 23

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 24

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 25

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 26

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 27

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 28

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 29

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 30

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 31

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 32

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 33

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 34

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 35

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 36

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 37

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 38

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 39

Vì em là búp bê của tôi! – Chương 40

Vì em là búp bê của tôi! – Chương Cuối
ThichTruyen.VN

 truyen ngan, thich truyen