xjchum01

Tổng hợp truyện của tác giả xjchum01 đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Đơn Phương !!!

Đi dọc chiều dài truyện, người ta bắt gặp đủ mọi cảm xúc: vui có, buồn có, chán chường có, căm hận có, bất lực cũng có.

Lượt đọc: 278287

29 chương | Full