Thù Thiến

Tổng hợp truyện của tác giả Thù Thiến đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia

Người ta đều mắng nàng là tiểu sắc nữ, kỳ thật hắn mới là một đại sắc lang! Bộ dạng thì nguyên bản là một con người , cũng đang thanh tỉnh đem nàng ăn xong lau sạch

Lượt đọc: 196731

20 chương | Full