Thiển Lục

Tổng hợp truyện của tác giả Thiển Lục đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Tẩy Oan Tập Lục

Mọi người đều nói Lâu tướng anh hùng xuất thiếu niên, chẳng những văn võ song toàn, trí dũng gồm nhiều mặt, hơn nữa tao nhã, cá tính trầm ổn, những người này đều là mù sao?

Lượt đọc: 169281

112 chương | Full