Thanh Triệt Thấu Minh

Tổng hợp truyện của tác giả Thanh Triệt Thấu Minh đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Tư Thái Cung Phi

Hiện tại sở dĩ Hoàng thượng có thể đăng cơ, thật ra cũng là vì chiếm ưu thế là người lớn nhất. Hoàng thượng thứ hai, huynh trưởng đã mất. Nếu Kính vương là anh, như vậy ngôi vị Hoàng đế này nói không biết chừng là của người khác rồi.

Lượt đọc: 425791

199 chương | Full