Tất Minh Vũ

Tổng hợp truyện của tác giả Tất Minh Vũ đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Phi Tử Của Ca Ca

Bây giờ tình hình biên cảnh không yên ổn, sau này không cho phép một mình xuất cung. Ngạo Sương, đưa cho ta lệnh bài mà ta đặc biệt ban thưởng.” Hạng Ngạo Thiên ra lệnh.

Lượt đọc: 103861

117 chương | Full