Tam Dương Trư Trư

Tổng hợp truyện của tác giả Tam Dương Trư Trư đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Đô Thị Tàng Kiều

Hắn là một tên trùm buôn lậu súng ống đạn dược mánh khóe ngất trời, vì tiền mà liên hệ với mọi tổ chức, từ khủng bố Afghanistan cho tới chính phủ các nước.

Lượt đọc: 206848

1119 chương | Còn nữa