Suzue

Tổng hợp truyện của tác giả Suzue đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Nữ Phụ! Nổi Loạn Đi!

Nam sinh đó trong mắt có một tia u buồn và tuyệt vọng không ai khác là Minh Triệt khi trước. Ba người phía sau kia chính là Hạo Hiên chơi trống, Đức Thành dương cầm và Tuấn Lãng guitar

Lượt đọc: 28846

40 chương | Full