Phức Mai

Tổng hợp truyện của tác giả Phức Mai đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Dưỡng Em Thành Vợ Anh

Bọn họ không phải… không phải bắt đầu lui tới sao? Thế nào nói dọn nhà liền dọn nhà, thông báo một tiếng cho cô cũng không có! Chuyện này… Đây coi là cái gì hả!

Lượt đọc: 314316

11 chương | Full

Ngu Cơ Lừa Chồng

Chiêu thứ hai để gả được tướng công tốt là bị bệnh tại miếu đổ nát. Mọi người đều thấy, nàng bị bỏng nặng bên má phải, cho nên không quá ngạc nhiên nếu ai đó gh

Lượt đọc: 112166

21 chương | Full