Tác giả | Phạm Gia Khánh | Thích truyện

Phạm Gia Khánh

Tổng hợp truyện của tác giả Phạm Gia Khánh đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Cửa thang máy mở ra, nhân viên lễ tân lại dùng tay chặn cửa, mời Quỳnh Hoa vào thang máy trước.

Lượt đọc: 481546

21 chương | Full