NHOCSIU

Tổng hợp truyện của tác giả NHOCSIU đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Yêu Em Tomboy Lạnh Lùng

Hai người bước vào, một người ấm áp, vui vẻ, người kia thì lạnh lùng, đôi mắt lạnh băng,cứ như cả hai là bản sao của cô và nhỏ,cả hai đều đẹp đến nổi làm mọi người ngất tại chỗ, chỉ trừ cô và nhỏ(hai người này miễn nhiễm trai đẹp)

Lượt đọc: 188926

27 chương | Full