nguyenster

Tổng hợp truyện của tác giả nguyenster đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Ngày Hôm Qua... Đã Từng - My Life

Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi...và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng...vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem

Lượt đọc: 395030

60 chương | Full