Ngô Đồng Tư Ngữ

Tổng hợp truyện của tác giả Ngô Đồng Tư Ngữ đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Chúng ta hãy cùng theo dõi cách quản lý kỳ lạ của vị đại đổi trường này nhé. Nếu ai không tuân lệnh anh ta đều bị đuổi thằng xuống giường!

Lượt đọc: 343438

56 chương | Full