Minh Nguyệt Nô

Tổng hợp truyện của tác giả Minh Nguyệt Nô đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Nhóc Kỳ Lạ

‘Tiểu kỳ ba’ có thể dịch thuần Việt ra là nhóc con kỳ lạ (theo nội dung truyện) nhưng có điều vì tác giả dùng cụm từ này như một cách gọi yêu, được lặp đi lặp l

Lượt đọc: 216741

15 chương | Full