Mạch Tử Nhiên

Tổng hợp truyện của tác giả Mạch Tử Nhiên đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi

Mắt thấy quanh Cung Phi Vũ đều là lãnh khí mà càng ngày xu hướng càng tăng, mọi người không khỏi lui về sau vài bước, Cung Phi Vũ nhíu mày nói: “Các vị làm việc không dễ dàng, ta có thể hiểu, nhưng các vị không thể bởi vì ta khoan dung mà làm càn?”

Lượt đọc: 330181

15 chương | Full