Lâm Ương Ương

Tổng hợp truyện của tác giả Lâm Ương Ương đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc

Cô thư ký Thẩm Nhã Hinh xinh đẹp có sức cuốn hút người khác giới mãnh liệt như có ma lực, làm thư ký cho anh rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Lượt đọc: 590947

18 chương | Full