Kim Dung

Tổng hợp truyện của tác giả Kim Dung đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Phi Hồ Ngoại Truyện

Thanh bảo đao ấy rút ra khỏi vỏ . Ðiền Hầu huynh , chủ quán , cước phu , xa phu và tên thợ hàn đều xúm lại .

Lượt đọc: 17029

84 chương | Full

Cô Gái Đồ Long

Những câu này nói về Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm. Hai thứ khí giới này ẩn chứa một bí mật kinh người, người có nó có thể \\\\\\\\\\\\\\\"hiệu lệnh thiên hạ\\\\\\\\\\\\\\\".

Lượt đọc: 54472

102 chương | Full