Jono

Tổng hợp truyện của tác giả Jono đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù

Khi đã nghe đủ thứ mình muốn nghe, cần nghe. Người nấp sau cánh cửa theo dõi Minh và Phong nói chuyện, cũng đi ra và cất tiếng nói\" Ra vậy! Chúng ta cùng chung mục tiêu rồi. Hợp tác nhé!\"

Lượt đọc: 181081

5 chương | Full