Hạ Minh Du

Tổng hợp truyện của tác giả Hạ Minh Du đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Năm Ba Lớp K

Có những người nói rằng cấp ba khiến mỗi người trong chúng ta thay đổi để trưởng thành. Nhưng đôi lúc, sự trưởng thành ấy cũng thật đáng buồn.

Lượt đọc: 25606

30 chương | Full