Giản Tư Hải

Tổng hợp truyện của tác giả Giản Tư Hải đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Âm Mưu Thay Não

Nhiệm vụ lần này anh được giao là tìm kiếm một trong những người đứng đầu ngành Y học Việt Nam - Giáo sư Tôn Thất Sắc. Nan giải hơn là anh phải tìm kiếm nạn nhâ

Lượt đọc: 72528

48 chương | Full