Duyệt Vy

Tổng hợp truyện của tác giả Duyệt Vy đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ

Lần này thì tốt rồi, vốn con vợ thứ nay đùng một cái thành chính thất, tranh ngầm tranh ngấm, đoạt công khai thì khỏi phải nói rồi.

Lượt đọc: 198577

80 chương | Full