Dương Tiểu Bạch

Tổng hợp truyện của tác giả Dương Tiểu Bạch đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Vân Thiên Nhược phải xếp hàng chờ một ngày mới nộp được hồ sơ. Vì tan ca những người khác phải chờ đến sáng mai nhưng không ai nản lòng cả. Vậy mới nói, sức thu hút của công ty này rất lớn.

Lượt đọc: 1169291

97 chương | Full