Dan Ariely

Tổng hợp truyện của tác giả Dan Ariely đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Phi Lý Trí

Với hàng chục các thí nghiệm và ví dụ kỳ lạ, giáo sư kinh tế học hành vi của Học viện công nghệ Massachusettes (MIT) đã dẫn dắt người đọc vào một thế giới,

Lượt đọc: 112714

20 chương | Full