Cẩm Dương Thiên

Tổng hợp truyện của tác giả Cẩm Dương Thiên đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Quảng Trạch Cựu Sự Chi Nhất

Tướng gia nói, chờ tín sứ vừa đến Cẩm Dương thì đại quân sẽ lập tức khởi hành, xin tướng quân đừng sốt ruột, nhất thiết không thể sơ suất nghênh địch. Lương thảo lần này đủ cho đại quân dùng.

Lượt đọc: 208086

55 chương | Full